Arkiv‎ > ‎Årsmøte‎ > ‎Rapportar og meldingar‎ > ‎

Årsmøte 2014

lagt inn 14. aug. 2016, 02:55 av Bjørn Enes   [ oppdatert 14. aug. 2016, 02:55 av Live Havro Bjørnstad ]

Årsmøte Hordaland Mållag, Øystese 16. mars 2014

Møteleiarar: Håvard Gjerde, leiar Kvam Mållag, Eli Bergsvik, Sotra Mållag.

Leiar Astrid Olsen opna møtet


Årsmøtesaker, formalia:

Årsmøtet godkjende møteplanen.


Årsmelding:

Astrid Olsen la fram årsmeldinga.

Oddvar Skre la fram skulemålsrapporten.

Øystein Skjæveland la fram rapport om arbeid med næringsliv.

Erlend Bakke snakka om mållovsarbeidet.

Bjørn Enes snakka om dugnadsprosjektet med teaterstykket Bondestudentar.


Godkjenning av årsmeldinga:

Stryk mållovsansvarleg på andre side.

Merknad vedr Gunnar Skirbekk. Årets nynorskbrukar.

Samrøystes godkjent.

Alle andre meldingar godkjende samrøystes.


Rekneskap

Kåre Johan Mjør la fram rekneskapen:

Rekneskapen samrøystes vedteke.


pause


Fråsegner

Frå Oddvar Skre:

Nynorsk skilting på Flesland.


Arbeidsplan

Solveig Grønlien la fram arbeidsplanen.

Etter ordskifte vart arbeidsplanen samrøystes vedteken med desse endringane:

  • Formuleringa ”(….)halda fram med å ha mållovsansvarleg/utval.” vert stroken. og erstatta med ”- ha eit utval som arbeider med mållovssaker.”

  • Setninga ”- arbeida for å få liv i sovande lag, og hjelpa til med å skipa nye lag.” vert lagt til

  • Setninga ”- arbeida for at Avinor skal nytta nynorsk ved Bergen Lufthamn Flesland” vert lagt til i arbeidsplanen.


Budsjett

Kåre Johan Mjør la fram budsjettet for 2014.

Oddvar Skre la fram skulemålsbudsjettet for 2014.

Budsjettet vart vedteke med desse endringane:

  • Øyremerka 5000 i ”Reiseskrivingar” til oppretting av nye mållag

  • Budsjettposten Løyvingar/helsingar auka frå 10 000 kroner til 20 000 kroner

  • Styret får fullmakt til å vedta ekstraløyvingar på inntil 40 000.

  • Styret løyver 10 000 kroner til Bergen mållag sitt reklamefilmprosjekt


Skulemålsbudsjettet vart samrøystes vedteke utan endringar.

Årsmøtet vedtok å ikkje auka årspengane.Val

Hordaland Mållag:

Astrid Olsen attvald som leiar

Jens Helleland Ådnanes og Kåre Johan Mjør attvald.

Ny førstevara vart vald: Sahra Torsvik, Øygarden


Skulemålsnemnd:

Oddvar Skre attvald som leiar.

Erlend Bakke attvald.


Næringslivsutval:

Øystein Skjæveland vald som leiar.


Mållovsutval:

Erlend Bakke vald som leiar.


Ettersynsfolk.

Malena Aasen og Arild Reigstad.Skrivar: Jens Helleland Ådnanes


Comments