Arkiv‎ > ‎

Sluttrapport - prosjekt Bondestudentar

lagt inn 14. aug. 2016, 02:58 av Bjørn Enes   [ oppdatert 6. feb. 2019, 08:02 av Live Havro Bjørnstad ]

Teaterprosjektet Bondestudentar har vore hovedsatsinga i Språkåret og Grunnlovsjubileet for Hordaland Mållag saman med Bergen Mållag, Fana Mållag – og etter kvart dei fleste andre mållaga i Hordaland.

Utviklinga av stykket vart gjort av Arvid Ones (regissør), Liv Hatle (manusforfattar og forteljar) og Jan Holden (scenograf). Me hadde vona å få finansiert utviklinga gjennom løyvingar m.a frå Språkårmidlar. Dette lukkast ikkje. Me fekk 10.000 kroner frå Hordaland Fylke, utanom det måtte me finansiere utviklinga sjølve. Bergen Mållag, Fana Mållag og Noregs Mållag støtta utviklingsarbeidet direkte. Så måtte me plusse på prisen for kvar framsyning med eit bidrag til utviklingsarbeidet. Hordaland Mållag gjekk så inn med ein underskotsgaranti på i alt 20.000 kroner for å gjere det enklare for lokale mållag å setje opp stykket. Og endeleg sa Liv Hatle seg viljug til å redusere sine honorar for å gjere turneen mogler. 

Rekneskapet for utviklingsarbeidet er med i vedlagt PDF-dokument) 


Heile prosjektet har pågått frå ettervinteren 2013 fram til april 2014. Den fyrste framsyninga var på Litteraturhuset i Bergen den 26. april 2013, den 16. og førebels siste var på Stord 28. mars 2014. Det ser ut til at siste framsyning vert på Den nationale scene i Bergen i juni 2014. 

Økonomien for heile prosjektet er framstilt i vedlagt PDF-dokument) 

Me arbeider med å finne løysningar på korleis det samla underskotet skal dekkast inn.

Bruk av løyvinga frå Hordaland Mållag:

Sjå vedlagt PDF-dokument. 

Sluttoppgjer; Sjå vedlagte PDF-dokument (Sluttrapport og Referat frå oppklaringsmøte) 


For Dugnadskomiteen i prosjekt Bondestudentar

Bjørn Enes 


Referat - oppklaringsmøte 23/8-2014

Sluttrapportar - alle 

Comments