Skulemålsnemnda

Hordaland Mållag har ei eiga skulemålsnemnd. 
Nemnda er tilgjengeleg på e-post: skule@maallag.no

Knut O. Dale frå Odda er leiar,

og han har med seg tre nemndsmedlemer:

Oddvar Skre
Anne Buset Vassbotn
Torstein Vik Århus

Comments