Skulemålsnemnda

Hordaland Mållag har ei eiga skulemålsnemnd. 
Nemnda er tilgjengeleg på e-post: skule@maallag.no

Knut O. Dale frå Odda er leiar,

og han har med seg fire nemndsmedlemer:

Oddvar Skre
Borghild Gramstad
Torstein Vik Århus
Kristin Hågøy

Mona Stormark og
Ingrid Mølmen Gråsletten
er varamedlemer
Comments