Skulemålsnemnda

Hordaland Mållag har ei eiga skulemålsnemnd. 
Nemnda er tilgjengeleg på e-post: skule@maallag.no

Erlend Bakke er leiar,

og han har med seg fire nemndsmedlemer:

Øyvind Heitmann
Ragnhild Kvifte
Oddvar Skre
Borghild Gramstad

Mona Stormark og
Aslaug Mork Topphol
er varamedlemer
Comments