Skulemålsnemnda

Hordaland Mållag har ei eiga skulemålsnemnd.

Nemnda er tilgjengeleg på e-post: skule@maallag.no

Knut O. Dale frå Odda er leiar,

og han har med seg tre nemndsmedlemer:

Oddvar Skre

Anne Buset Vassbotn

Torstein Vik Århus