• Valmøte med paneldebatt


  Me ynskjer alle velkomne til valmøte ved Hordaland Teater, 21. august kl. 19. Hit kjem Per Jon Odéen for å leia ein brei politisk debatt om nynorsken sin plass i nye Vestland fylke. I panelet sit sentrale politikarar frå mange av dei største partia: Marthe Hammer (SV), Jeanette Syversen (R), Agnes Hoshovde Bernes (V), Jon Olav Økland (KrF), Øyvind Strømmen (MDG), Alexander Fosse Andersen (SP), Iril Schau Johansen (H) og Reidar Staalesen (AP).

  Nye Vestland fylke skal vera eit nynorskfylke. Men kva inneber det? Kva språkpolitikk som skal liggja til grunn for nye Vestland fylke, og kva rolle Bergen vil kunna ha som nynorskby og vestlandsk hovudstad? Under desse spørsmåla vil me prøva å finna ut av kva politikarane meiner om saker som: tidleg start med nynorsk for både nynorsk- og bokmålselevar, tiltak for å hindra språkskifte i ungdomsskule og VGS, sikra ein digital nynorsk skulekvardag for nynorskelevar, språkbruksplanar for fylket og kommunane, Nynorskens hus i Bergen og Bergen som nynorskby.

  Vel møtt og godt val!

  Lagt inn 19. aug. 2019, 06:11 av Live Havro Bjørnstad
 • Målprisen 2019 til Reigstad Bygg og Eigedom


  Me ynskjer Reigstad Bygg og Eigedom hjarteleg til lukke med Målprisen 2019! Dei er ein verdig vinnar:

  Reigstad Bygg og Eigedom har nynorsk som ein medviten del av idenditeten sin, og nyttar nynorsk i marknadsføring og kundekontakt. Dei gjer såleis ein flott innsats for å halda på det nynorske bruksspråket i lokalmiljøet og står fram som eit godt føredøme for andre i verksemder i området.

  Med Målprisen 2019, ynskjer Hordaland Mållag også å trekkja fram korleis verksemder som Reigstad Bygg og Eigedom, der nynorsken er i bruk som ein naturleg del av det daglege virket, er med på å auka den språklege sjølvtilliten og medvitet til alle nynorskbrukarane som direkte eller indirekte er kontakt med verksemda.  Lagt inn 18. mar. 2019, 07:31 av Live Havro Bjørnstad
 • Årsmøte i Hordaland Mållag 16. og 17. mars
  Hordaland Mållag held årsmøte på Alver Hotel helga 16. og 17. mars. 
  HER finn du oversyn over programmet.


  Lagt inn 18. mar. 2019, 07:33 av Live Havro Bjørnstad
 • BLI MED PÅ BERGENSKONFERANSEN FOR NYNORSK 2019!

  No er programmet til årets utgåve av Bergenskonferansen for nynorsk er klart. Denne gongen samarbeider me med Bergen kommune, og konferansen kjem difor til å ha fokus på nynorsk innan dei fagområda kommunen har å gjera med: barnehage, skule, kultur, fagspråk og administrativ språkbruk.

  Les meir om programmet HER.

  Meld deg på HER


  Lagt inn 18. mar. 2019, 07:31 av Live Havro Bjørnstad
Viser innlegg 1 - 4 av 49. Vis mer »

https://www.facebook.com/Hordaland.Maallag/

Fylg Hordaland Mållag på Facebook!Vil du stø arbeidet som vert gjort i Hordaland Mållag?

Les meir om det her.

Meld deg inn i Hordaland Mållag!
Send NYNORSK 
til 2490 | Kr 200,-
Gjeld ut 2019

www.nm.no
Meld deg inn i Hordaland Mållag!
Send NYNORSK 
til 2490 | Kr 200,-
Gjeld ut 2019