Nyhende


Skulemålseminar 9. november

lagt inn 23. okt. 2019, 02:16 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 23. okt. 2019, 06:23 ]PROGRAM FOR DAGEN
  • Magne Aasbrenn : Mållagskrava til lovverket: Om rammevilkåra for nynorsk.
  • Jorid Saure: Kva har me lært av Fjell-prosjektet?
  • Live Havro Bjørnstad: Skulemålsarbeid i Hordaland: Ei oppsummering av arbeidet. Arbeidet frametter.
  • Åsmund Lien: Om tilhøvet mellom språk og identitet med Os kommune som utgangspunkt.
  • Eirik Helleve: Målbruksplanar – teori og praksis.
  • Knut O. Dale: Nynorsken sin plass i den vidaregåande skulen.


Ordstyrar: Hallgeir Dale


Laurdag 9. november skipar s
kulemålsnemnda i Hordaland Mållag til seminar i Bergen.

Seminaret er gratis og ope for alle interesserte. Me held til i 4. høgda i Fensal, Kong Oscars gate 15 frå kl. 11-15, og midtvegs i programmet vert det servert lunsj. 

VIL DU VERA MED? MELD DEG PÅ TIL skule@maallag.no (frist 5. november).

Om innleiarane
Magne Aasbrenn: Leiar i Noregs Mållag. Har vore norsklærar på Fredrik II videregående skole i Fredrikstad i over 30 år.

Jorid Saure er leiar for prosjektet: Stolt av eige språk i Fjell kommune. Arbeider på Fjell ungdomsskule.

Åsmund Lien: Skulemålsskrivar i Noregs Mållag frå 1971 til 1983. Arbeidde deretter som kultursekretær i Os kommune.

Live Havro Bjørnstad: Prosjektleiar i Hordaland Mållag.

Eirik Helleve: Leiar i Voss Mållag. Utdanna etnolog og arbeider som avdelingsleiarpå Voss folkemuseum.

Knut O. Dale: Leiar i Odda Mållag. Norsklærar i den vidaregåande skulen i 38 år. Pensjonist i 2018.

Hallgeir Dale: Lærar i vaksenopplæringa i Sund. Har vore lærar og rektor i grunnskulen i Sund i mange år.


Haustkonsert med Fana Mållag

lagt inn 16. sep. 2019, 07:20 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 16. sep. 2019, 07:24 ]


Sundag 22. september vert det haustkonsert i Fana, kl 18-20 i Fana menighetshus (kapellsalen).
Billetten kostar 200 kr (born gratis).

Programmet vert slik:

Annlaug Børsheim (kveding og felespel)
Fana Kyrkjekor v/ ny dirigent (Ann-Torill Lindstad)
Sidsel Lønningen / Eiliv Olsen (diktlesing med klarinett)
Fanatalentene v/ Ragnhild Sæle Bergflødt
Allsong

Konserten er støtta av Bergen kommune.

Nynorsk pub på Nynorskdagane i Alver

lagt inn 16. sep. 2019, 06:59 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 16. sep. 2019, 07:04 ]Nynorskdagane i nye Alver kommune er opna, og Meland og Alversund feirar nynorsken med pub og konserten "Translasjonar - populærmusikk på norsk". Dette finn stad fredag 20. september på Folkemunne kafé i Knarvik Senter, og det kostar 100 kr å vera med (i døra eller via ticketco).

Meir om programmet:

Nynorsk pub frå klokka 19.30
Konsert med "Smooth Operators" frå kl. 20.00. Dei urframfører eit tingingsverk med utanlandske songar frå populærmusikken, men med tekst omsett til norsk.
Etter konserten vert det kviss og allsong

Det vert seld drikke og smårettar

Nyskipa Ågotnes Mållag inviterer til møte med Gunnstein Akselberg

lagt inn 5. sep. 2019, 02:08 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 5. sep. 2019, 04:31 ]

Eit bilete som inneheld person, mann, himmel, vegg  Automatisk generert skildring

Tilskipinga skal vera i Landro Bedehus torsdag 12. september kl 18:30 (Landrovågen 8), og Akselberg er invitert til å snakka ut frå overskrifta «Skuleelevar i Hordaland og skrift- og talemålet deira – i og utan for skulen».


Vidare program:

Gert Erik Nesbø spelar

Loddsal/basar – fine premiar.

Sal av kaffi, brus og kaker.

Alle er hjarteleg velkomne.

GRATIS INNGANG


 

Valmøte med paneldebatt

lagt inn 19. aug. 2019, 06:00 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 5. sep. 2019, 02:21 ]Me ynskjer alle velkomne til valmøte ved Hordaland Teater, 21. august kl. 19. Hit kjem Per Jon Odéen for å leia ein brei politisk debatt om nynorsken sin plass i nye Vestland fylke. I panelet sit sentrale politikarar frå mange av dei største partia: Marthe Hammer (SV), Jeanette Syversen (R), Agnes Hoshovde Bernes (V), Jon Olav Økland (KrF), Øyvind Strømmen (MDG), Alexander Fosse Andersen (SP), Iril Schau Johansen (H) og Reidar Staalesen (AP).

Nye Vestland fylke skal vera eit nynorskfylke. Men kva inneber det? Kva språkpolitikk som skal liggja til grunn for nye Vestland fylke, og kva rolle Bergen vil kunna ha som nynorskby og vestlandsk hovudstad? Under desse spørsmåla vil me prøva å finna ut av kva politikarane meiner om saker som: tidleg start med nynorsk for både nynorsk- og bokmålselevar, tiltak for å hindra språkskifte i ungdomsskule og VGS, sikra ein digital nynorsk skulekvardag for nynorskelevar, språkbruksplanar for fylket og kommunane, Nynorskens hus i Bergen og Bergen som nynorskby.

Vel møtt og godt val!

Målprisen 2019 til Reigstad Bygg og Eigedom

lagt inn 18. mar. 2019, 07:26 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:31 ]Me ynskjer Reigstad Bygg og Eigedom hjarteleg til lukke med Målprisen 2019! Dei er ein verdig vinnar:

Reigstad Bygg og Eigedom har nynorsk som ein medviten del av idenditeten sin, og nyttar nynorsk i marknadsføring og kundekontakt. Dei gjer såleis ein flott innsats for å halda på det nynorske bruksspråket i lokalmiljøet og står fram som eit godt føredøme for andre i verksemder i området.

Med Målprisen 2019, ynskjer Hordaland Mållag også å trekkja fram korleis verksemder som Reigstad Bygg og Eigedom, der nynorsken er i bruk som ein naturleg del av det daglege virket, er med på å auka den språklege sjølvtilliten og medvitet til alle nynorskbrukarane som direkte eller indirekte er kontakt med verksemda.Årsmøte i Hordaland Mållag 16. og 17. mars

lagt inn 4. mar. 2019, 01:32 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:33 ]

Hordaland Mållag held årsmøte på Alver Hotel helga 16. og 17. mars. 
HER finn du oversyn over programmet.


BLI MED PÅ BERGENSKONFERANSEN FOR NYNORSK 2019!

lagt inn 5. feb. 2019, 01:29 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:31 ]


No er programmet til årets utgåve av Bergenskonferansen for nynorsk er klart. Denne gongen samarbeider me med Bergen kommune, og konferansen kjem difor til å ha fokus på nynorsk innan dei fagområda kommunen har å gjera med: barnehage, skule, kultur, fagspråk og administrativ språkbruk.

Les meir om programmet HER.

Meld deg på HER


Vinje-kveld med BUL Ervingen

lagt inn 12. nov. 2018, 01:38 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:33 ]Er du i Bergen laurdag 17. november? Då tilrår me at du tek turen innom Kulturhuset Gimle og får med deg Bergen Ungdomslag Ervingen sin Vinje-kveld. Her kan du vera med på konsert med Kristi Bakke Kristiansen frå gruppa Fivil, føredrag ved tidlegare nestleiar i Noregs Mållag Jens Kihl og song ved BUL-koret Kor e' tonen og kvedargruppa i laget. I tillegg vert det servert suppe, kaffi og kaker. 
Pris: 150 kr (medlem) / 200 kr (ikkje medlem)


Seminar og haustfest 10. november!

lagt inn 2. nov. 2018, 16:35 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 6. feb. 2019, 07:20 ]

Laurdag 10. november ynskjer me velkomen til seminar og haustfest! Me held til i Kulturhuset Gimle i Kong Oscars gate 15 i Bergen. Fyrst kl. 13-16:30 og så kl. 19-22. 

Kl. 13–16:30
Me startar dagen med eit seminar om nynorsk for framtida i Hordaland. Då held me til i 2. høgda i Gimle Kulturhus. 
Kl. 19–22:00
Me opnar dørene til storsalen i Kulturhuset Gimle og inviterer til haustfest for alle medlemer. 
Det vert kviss, allsong, småmat og elles god målstemning!

1-10 of 53