Nyhende


Vinje-kveld med BUL Ervingen

lagt inn 12. nov. 2018, 01:38 av Live Havro Bjørnstad

Er du i Bergen laurdag 17. november? Då tilrår me at du tek turen innom Kulturhuset Gimle og får med deg Bergen Ungdomslag Ervingen sin Vinje-kveld. Her kan du vera med på konsert med Kristi Bakke Kristiansen frå gruppa Fivil, føredrag ved tidlegare nestleiar i Noregs Mållag Jens Kihl og song ved BUL-koret Kor e' tonen og kvedargruppa i laget. 

I tillegg vert det servert suppe, kaffi og kaker. 
Pris: 150 kr (medlem) / 200 kr (ikkje medlem)

Seminar og haustfest 10. november!

lagt inn 2. nov. 2018, 16:35 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 6. nov. 2018, 09:14 ]

Laurdag 10. november ynskjer me velkomen til seminar og haustfest! Me held til i Kulturhuset Gimle i Kong Oscars gate 15 i Bergen. Fyrst kl. 13-16:30 og så kl. 19-22. 

Kl. 13–16:30
Me startar dagen med eit seminar om nynorsk for framtida i Hordaland. Då held me til i 2. høgda i Gimle Kulturhus. 
SJÅ PROGRAM UNDER.

Kl. 19–22:00
Me opnar dørene til storsalen i Kulturhuset Gimle og inviterer til haustfest for alle medlemer. 
Det vert kviss, allsong, småmat og elles god målstemning!


Program for seminaret:
** Velkomen
** Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag:
"Strategiske prioriteringar for Noregs Mållag fram mot 2020"
DISKUSJON

** Erlend Bakke, leiar i skulemålsnemnda i 
    Hordaland Mållag og Askøy Mållag:
"Kva rolle har skulen i utviklinga av språkleg identitet?"
DISKUSJON
** Presentasjon av satsingsarbeid i skulemålsnemnda om nynorsk i fyrste klasse
INNSPEL OG DISKUSJON
** Mona Stormark, pedagogisk leiar i naturbarnehagen på Fløyen og leiar i Bergen Mållag:

"Arbeid med nynorsk språkstimulering i barnehagen"
DISKUSJON
** Slutt/pause før haustfesten startar kl. 19

Seminaret er eit samarbeid mellom Noregs Mållag, Bergen Mållag, Odda Mållag og Hordaland Mållag.

Løyving frå Bergen kommune

lagt inn 8. jun. 2018, 07:00 av Live Havro Bjørnstad

Byrådet har løyvd 75.000 kr til prosjektstillinga i Hordaland Mållag! Det er me svært glade og takksame for. 

Sjå protokollen frå møtet der løyvinga vart innvilga her: 

Nynorskbar 5. april

lagt inn 26. mar. 2018, 00:30 av Live Havro Bjørnstad

Logen bar er under ombygging og Bergen Mållag har difor flytta nynorskbaren til Kaigaten 4 denne våren. Torsdag 5. april går neste møte av stabelen. 

Hit har ein invitert Matti Garnes Wiik som vil snakka om korleis tekstar frå antikken kan omsetjast til moderne norsk. "2000 år med bygdepoesi – frå latin til norsk" er overskrifta for kvelden og Matti deler tankar kring omsetjinga si av hyrdedikta til den romerske diktaren Vergil. 

Vel møtt alle interesserte!

TID: Kl. 19:30 torsdag 5. april
STAD: Kaigaten 4, møterommet Fyllingsdalen


PS: Vil du dela plakaten med nokon? Du kan lasta han ned frå botnen av denne posten.

Ope møte med Einar Økland

lagt inn 6. mar. 2018, 01:22 av Live Havro Bjørnstad


Onsdag 7. mars gjestar Einar Økland Bergen og Hordaland Mållag. Me gler oss og inviterer både medlemer og andre interesserte til å delta. Møtet finn stad kl. 19:30 på møterommet Fyllingsdalen i Kaigaten 4 i Bergen sentrum. Økland les og samtalar med oss om tekst og diktarliv. Vel møtt!

Årsmeldingar frå lokallag

lagt inn 21. feb. 2018, 01:09 av Live Havro Bjørnstad

Årsmeldingar frå laga

Lurer du på kva lokallaga våre har drive med i løpet av 2017? Det kan du lesa om i årsmeldingane deira! Me legg ut dei me får inn HER.

Skulemålsflygeblad

lagt inn 11. jan. 2018, 05:42 av Live Havro Bjørnstad


Skulemålsnemnda har laga eit flygeblad om å velja nynorsk hovudmål i fyrste klasse. I samarbeid med skulane i nynorskkrinsar i grannekommunane til Bergen, der mange vel bokmål som hovudmål, vert desse distribuert til komande fyrsteklasseheimar i løpet av skuleåret 2017/18. Flygebladet (brev A) kan lastast ned på denne lenkja: https://goo.gl/VXAGn4
Nynorsk julekafé: 9. desember i Kulturhuset Gimle

lagt inn 30. nov. 2017, 07:12 av Live Havro Bjørnstad


 Treng du ein roleg pause i desemberstria? Eller ei gåve til ein språkinteressert ven? Kan henda er du nyfiken på nynorsk litteratur eller målarbeid? Då er dette hendinga for deg. Her får du nemleg både kaker, kaffi, handel og kultur!


Kaféinnhaldet vert slik:

Forfattar Helga Gunerius Eriksen les frå nokre av bøkene sine.
Masterstudent Marta Nagel-Alne snakkar om ruskevêr og vinterlandsskap i barnelitterær fantasy.
Mållagstilsett Live Havro Bjørnstad rapporterer frå arbeidet med satsingsfelt i målrørsla i Hordaland

Elles vert det sal av kaker, kaffi, lotterilodd og nynorske bøker og andre profilvarer.

................

13:00 - Velkomst. Live og fyrsteklasseaksjonen.
13:15 - Helga Gunerius Eriksen les.
13:45 - Marta fortel om norsk fantacylandskap.

Velkomen skal du vera!

Vaksdal: Oppstartsmøte for Vaksdal Mållag

lagt inn 3. nov. 2017, 02:23 av Live Havro Bjørnstad

Me ynskjer å finna ut om det er mogleg å få til oppstart att av Vaksdal Mållag. Difor inviterer me til møte i Vaksdal Mållag måndag 6. november klokka 18.00 på Dale Pizza og Grillhouse i Dalekvam.

Me har på førehand vore i kontakt med fleire medlemer og andre, og veit det er interesse for å få til ei oppattskiping. På møtet kjem òg Marit Aakre Tennø, politisk rådgjevar i Noregs Mållag, Live Havro Bjørnstad, prosjektmedarbeidar i Hordaland Mållag og Elise Tørring, nestleiar i Norsk Målungdom.

Marit Aakre Tennø innleiar om nynorsken og målsaka i dag, og Live Havro Bjørnstad seier noko om ny nynorsk litteratur for barne, unge og vaksne.

Ta gjerne kontakt med Live Havro Bjørnstad om det er noko du vil spørja om på førehand. Kanskje du har nokre gode råd på vegen? Telefonnummeret hennar er 917 53 937.

Det er om lag 45 medlemer i Mållaget som bur i Vaksdal.  Etter måten er det mange medlemer i Vaksdal, og no trur me det kan vere mogleg å få til eit aktivt lokallag att. Hordaland Mållag er klart det største fylkeslaget i Noregs Mållag, med 23 lokallag i Hordaland, men dei kan gjerne bli fleire. Det er heilt klart at nynorsken vert styrkt av å ha lag lokalt.

Ein treng ikkje å vere medlem i Mållaget for å kome på møtet. Medlemsskap kan me alltid ordna etterkvart.

Me spanderer pizza til alle frammøtte! Alle er velkomne!

Bergen: Nynorstafetten vitjar Nynorskbar

lagt inn 3. nov. 2017, 01:52 av Live Havro Bjørnstad

Nynorskstafetten kjem til Bergen! Mållaget nyttar høvet til å stella i stand ein ordentleg medlemskveld, der ein kan møtast og snakkast om både viktige og uviktige saker. 

Ei av dei viktige sakene tek Ingvil Brügger Budal ansvar for. Saman med Eli Bjørhusdal, gjev ho i desse dagar ut boka "Nynorsk med dei minste", ei bok som tek føre seg nynorsk språkstimulering med born: Tidleg og systematisk innsats med språk gjev borna ein fordel i møte med skulen, og dei som skal ha nynorsk som opplæringsmål treng å møta skriftspråket sitt frå dei tek til i barnehagen. Ingvil kjem til Nynorskbar og fortel oss litt om arbeidet bak og temaet i den nye boka.

Vonar mange vil koma!

1-10 of 45