Nyhende


Målprisen 2019 til Reigstad Bygg og Eigedom

lagt inn 18. mar. 2019, 07:26 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:31 ]Me ynskjer Reigstad Bygg og Eigedom hjarteleg til lukke med Målprisen 2019! Dei er ein verdig vinnar:

Reigstad Bygg og Eigedom har nynorsk som ein medviten del av idenditeten sin, og nyttar nynorsk i marknadsføring og kundekontakt. Dei gjer såleis ein flott innsats for å halda på det nynorske bruksspråket i lokalmiljøet og står fram som eit godt føredøme for andre i verksemder i området.

Med Målprisen 2019, ynskjer Hordaland Mållag også å trekkja fram korleis verksemder som Reigstad Bygg og Eigedom, der nynorsken er i bruk som ein naturleg del av det daglege virket, er med på å auka den språklege sjølvtilliten og medvitet til alle nynorskbrukarane som direkte eller indirekte er kontakt med verksemda.Årsmøte i Hordaland Mållag 16. og 17. mars

lagt inn 4. mar. 2019, 01:32 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:33 ]

Hordaland Mållag held årsmøte på Alver Hotel helga 16. og 17. mars. 
HER finn du oversyn over programmet.


BLI MED PÅ BERGENSKONFERANSEN FOR NYNORSK 2019!

lagt inn 5. feb. 2019, 01:29 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:31 ]


No er programmet til årets utgåve av Bergenskonferansen for nynorsk er klart. Denne gongen samarbeider me med Bergen kommune, og konferansen kjem difor til å ha fokus på nynorsk innan dei fagområda kommunen har å gjera med: barnehage, skule, kultur, fagspråk og administrativ språkbruk.

Les meir om programmet HER.

Meld deg på HER


Vinje-kveld med BUL Ervingen

lagt inn 12. nov. 2018, 01:38 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 18. mar. 2019, 07:33 ]Er du i Bergen laurdag 17. november? Då tilrår me at du tek turen innom Kulturhuset Gimle og får med deg Bergen Ungdomslag Ervingen sin Vinje-kveld. Her kan du vera med på konsert med Kristi Bakke Kristiansen frå gruppa Fivil, føredrag ved tidlegare nestleiar i Noregs Mållag Jens Kihl og song ved BUL-koret Kor e' tonen og kvedargruppa i laget. I tillegg vert det servert suppe, kaffi og kaker. 
Pris: 150 kr (medlem) / 200 kr (ikkje medlem)


Seminar og haustfest 10. november!

lagt inn 2. nov. 2018, 16:35 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 6. feb. 2019, 07:20 ]

Laurdag 10. november ynskjer me velkomen til seminar og haustfest! Me held til i Kulturhuset Gimle i Kong Oscars gate 15 i Bergen. Fyrst kl. 13-16:30 og så kl. 19-22. 

Kl. 13–16:30
Me startar dagen med eit seminar om nynorsk for framtida i Hordaland. Då held me til i 2. høgda i Gimle Kulturhus. 
Kl. 19–22:00
Me opnar dørene til storsalen i Kulturhuset Gimle og inviterer til haustfest for alle medlemer. 
Det vert kviss, allsong, småmat og elles god målstemning!

Løyving frå Bergen kommune

lagt inn 8. jun. 2018, 07:00 av Live Havro Bjørnstad   [ oppdatert 6. feb. 2019, 07:22 ]

Byrådet i Bergen har løyvd 75.000 kr til prosjektstillinga i Hordaland Mållag! Det er me svært glade og takksame for. 

Sjå protokollen frå møtet der løyvinga vart innvilga her: 

Nynorskbar 5. april

lagt inn 26. mar. 2018, 00:30 av Live Havro Bjørnstad

Logen bar er under ombygging og Bergen Mållag har difor flytta nynorskbaren til Kaigaten 4 denne våren. Torsdag 5. april går neste møte av stabelen. 

Hit har ein invitert Matti Garnes Wiik som vil snakka om korleis tekstar frå antikken kan omsetjast til moderne norsk. "2000 år med bygdepoesi – frå latin til norsk" er overskrifta for kvelden og Matti deler tankar kring omsetjinga si av hyrdedikta til den romerske diktaren Vergil. 

Vel møtt alle interesserte!

TID: Kl. 19:30 torsdag 5. april
STAD: Kaigaten 4, møterommet Fyllingsdalen


PS: Vil du dela plakaten med nokon? Du kan lasta han ned frå botnen av denne posten.

Ope møte med Einar Økland

lagt inn 6. mar. 2018, 01:22 av Live Havro Bjørnstad


Onsdag 7. mars gjestar Einar Økland Bergen og Hordaland Mållag. Me gler oss og inviterer både medlemer og andre interesserte til å delta. Møtet finn stad kl. 19:30 på møterommet Fyllingsdalen i Kaigaten 4 i Bergen sentrum. Økland les og samtalar med oss om tekst og diktarliv. Vel møtt!

Årsmeldingar frå lokallag

lagt inn 21. feb. 2018, 01:09 av Live Havro Bjørnstad

Årsmeldingar frå laga

Lurer du på kva lokallaga våre har drive med i løpet av 2017? Det kan du lesa om i årsmeldingane deira! Me legg ut dei me får inn HER.

Skulemålsflygeblad

lagt inn 11. jan. 2018, 05:42 av Live Havro Bjørnstad


Skulemålsnemnda har laga eit flygeblad om å velja nynorsk hovudmål i fyrste klasse. I samarbeid med skulane i nynorskkrinsar i grannekommunane til Bergen, der mange vel bokmål som hovudmål, vert desse distribuert til komande fyrsteklasseheimar i løpet av skuleåret 2017/18. Flygebladet (brev A) kan lastast ned på denne lenkja: https://goo.gl/VXAGn4
1-10 of 48