Skulemålsrapportar (frå før 2017)

Hordaland fylke er delt i språkspørsmålet. I Bergen og randsona rundt Bergen har dei fleste skulane bokmål hovudmål, og bergensdialekten breier seg utover, medan resten av fylket har nynorsk. Nynorskprosenten i skulen ligg no rundt 45%. I Bergensområdet er det mange skular med parallellklassar i anna målform, både ved nynorsk- og bokmålsskular, og ein stor del av skulemålsarbeidet går ut på å få foreldre til å velja nynorsk, for på den måten å hindra bokmålsparallellar og krav om røysting.

Dei siste åra har det vore ei sterk tilflytting til Bergen og nynorskprosenten har gått ned, men ved nokre av skulane i Bergen sentrum har det lukkast å få til nynorske parallellklassar – under sterk motstand frå skulebyråkratar. Samstundes er nynorsken blitt røysta ut av skulekrinsar i Åsane (Hordvik, Kyrkjekrinsen) og Fana (Liland).På grunn av auka utflytting frå Bergen. I nabokommunane Fjell og Øygarden er det blitt oppretta fleire bokmålsparallellar. Rundt 25-30% av elevane skifter frå nynorsk til bokmål ved overgangen til ungdomsskule eller vidaregåande skule.

Kontakt - skulemålsnemnda: skule@maallag.no

Les meir om nemnda HER.

Rapport - skulemål 2016

Rapport - skulemål 2015

Rapport - skulemål 2014

Rapport - skulemål 2013

Rapport - skulemål 2012

Rapport - skulemål 2011

Rapport - skulemål 2010

Rapport - skulemål 2009

Rapport - skulemål 2005