Om nettsida

Nettsida er eit dugnadsarbeid. Send meldingar om mållagsarbeidet, artiklar, bilete og forslag til forbetringar til hordaland@maallag.no eller direkte til nettansvarleg i Hordaland Mållag Bjørn Enes.

Ein stor del av verksemda på nettsida handlar å å legge ut saker som kan delast på fjesboksida www.facebook.com/Hordaland.Maallag.