24/5-18 Førskuledag på Knappskog skule

Publiseringsdato: May 28, 2018 11:16:21 AM

Kort innleiing om nynorsk og kvifor det er lurt å velja nynorsk som hovudmål, på møte med føresette for nye fyrsteklassingar på førskuledagen.