25/4-18 Foreldremøte på Ågotnes skule

Publiseringsdato: May 28, 2018 11:15:12 AM

Kort innleiing om nynorsk og kvifor det er lurt å velja nynorsk som hovudmål, på møte med føresette for nye fyrsteklassingar.