28/9-17 Møte med byråd for barnehage, skule og idrett i Bergen kommune

Publiseringsdato: Mar 12, 2018 3:16:24 PM

Tema: Nynorsk i Bergen kommune, innspel til korleis stoda kan betrast. Korleis går arbeidet med språkbruksplanen i kommunen? Korleis er stoda i skulen og barnehagen i Bergen? Korleis går det med sidemålsprosjektet som er sett i gang med tidleg start?