30/8-17: Møte med leiinga ved Høgskulen på Vestlandet

Publiseringsdato: Sep 06, 2017 8:31:37 AM

Tema: Kva arbeid gjer HVL, og kva ansvar kjenner dei , for å styrkja nynorsken ved høgskulen?

Deltakarar på møtet: Berit Rokne (rektor ved HVL), Asle Holthe (dekan ved HVL), Ingrid Mølmen Gråsletten (SmiB), Astrid Olsen (HM), NIls Mæhle (BM) og Magne Aasbrenn (NM)