4/9-17: Møte med Hordaland Teater

Publiseringsdato: Sep 06, 2017 8:34:5 AM

Tema: Korleis kan ein arbeida for å skapa eit tettare samarbeid mellom Hordaland Mållag og Hordaland Teater? Korleis kan ein dra nytte av kvarandre?