6/11-17 til 10/11-17 Nynorskstafetten i Hordaland

Publiseringsdato: Mar 12, 2018 3:23:3 PM

Vitjingar i barnehagar, skular, vaksenopplæringssenter, hjå ordførarar og kommuneleiingar i Hordaland med mål om å auka medvitet i kommunane, men også å henta inn nyttig informasjon. Stafetten var innom Vaksdal, Bergen, Askøy, Fjell og Sund.