Haustkonsert med Fana Mållag

Publiseringsdato: Sep 16, 2019 2:20:31 PM

Sundag 22. september vert det haustkonsert i Fana, kl 18-20 i Fana menighetshus (kapellsalen).

Billetten kostar 200 kr (born gratis).

Programmet vert slik:

Annlaug Børsheim (kveding og felespel)

Fana Kyrkjekor v/ ny dirigent (Ann-Torill Lindstad)

Sidsel Lønningen / Eiliv Olsen (diktlesing med klarinett)

Fanatalentene v/ Ragnhild Sæle Bergflødt

Allsong

Konserten er støtta av Bergen kommune.