Seminar og haustfest 10. november!

Publiseringsdato: Nov 02, 2018 11:35:37 PM

Laurdag 10. november ynskjer me velkomen til seminar og haustfest! Me held til i Kulturhuset Gimle i Kong Oscars gate 15 i Bergen. Fyrst kl. 13-16:30 og så kl. 19-22.

Kl. 13–16:30

Me startar dagen med eit seminar om nynorsk for framtida i Hordaland. Då held me til i 2. høgda i Gimle Kulturhus.

Kl. 19–22:00

Me opnar dørene til storsalen i Kulturhuset Gimle og inviterer til haustfest for alle medlemer.

Det vert kviss, allsong, småmat og elles god målstemning!