Løyving frå Bergen kommune

Publiseringsdato: Jun 08, 2018 2:0:35 PM

Byrådet i Bergen har løyvd 75.000 kr til prosjektstillinga i Hordaland Mållag! Det er me svært glade og takksame for.

Sjå protokollen frå møtet der løyvinga vart innvilga her:

https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/article-155079