Ny tilsett i Hordaland Mållag

Publiseringsdato: Sep 12, 2016 8:9:49 AM

Dette er den nye prosjektmedarbeidaren i Hordaland Mållag. Ho heiter Live Havro Bjørnstad og starta i ei 80%-stilling hjå oss måndag 22. august. Dersom du/lokallaget ditt lurer på noko eller har særskilde utfordringar der de kunne trenga assistanse, er de velkomne til å ta kontakt med henne.

Live sit på kontoret til BUL Ervingen i Kong Oscars gate 15 fire dagar i veka og kan nåast på fylgjande telefonnummer og e-postadresse: +47 917 53 937, live.bjornstad@nm.no